Từ Văn Bộ

Kỹ thuật viên
Thuận An, Đắk Mil, Đăk Nông.
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
vươn cây đang bị rệp sáp .đã thu xông vườn thiếu dinh dưỡng.triển khai lấy lá xoan .cúc quỳ ngâm nước đẻ xử lý tuyến trùng cắt tỉa cành gốc cánh mặt đất 30-36cm và tiến hành rửa vườn đăng ký phân hữu cơ đẻ bổ xung dinh dưỡng cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
vươn cây đang bị rệp sáp .đã thu xông vườn thiếu dinh dưỡng.triển khai lấy lá xoan .cúc quỳ ngâm nước đẻ xử lý tuyến trùng cắt tỉa cành gốc cánh mặt đất 30-36cm và tiến hành rửa vườn đăng ký phân hữu cơ đẻ bổ xung dinh dưỡng cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn thiếu dinh dưỡng đã bốn lân văn điện triển khai cắt tỉa cành gốc cành già yếu gom đem ra ngoài đốt đăng ký phăn hữu cơ bổ sung cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn tiêu tơ phát triển tốt triển khai cắt tỉa cành gốc cách mặt đất 30_35cm và chặt những cành cây trên trụ sống và làm cỏ đăng ký phân hữu cơ đẻ bổ sung dd cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
chuyen khai cat tia nhung canh da yeu va nhung canh o duoi goc cat tia nhung canh cay tru song dang ky phan huu co de bo sung dinh duong cho cay
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :