Trịnh Thị Ngọc Thương

Kỹ thuật viên
Thuận An, Dăk mil, Đắk Nông
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
thăm vườn đã xử lí xong nano đồng, emi, trùn quế
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
thăm vườn tiêu nhà chú thức
Ảnh và video :
Chi tiết:
kiểm tra vườn bi nhiễm bệnh tuyến trùng.thiếu vi lượng
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
ký hợp đồng tiêu sạch
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
kiểm tra vườn đo ph vườn có chích hút nấm tuyến trùng rệp sáp
Ảnh và video :