Trần Công Tài

Quản lý
Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông.

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
lấy mẫu tiêu tiêu đang thu hoạch
Ảnh và video :
Chi tiết:
kiểm tra đánh giá . vườn chịu sức gió tương đối lớn đất nghèo kiệt. cấp phối lớn. khả năng giữ dinh dưỡng và nước tương đối thấp tiêu chưa thu hoạch. 7 ngày sau mới có mẫu tiêu. cần bổ sung dinh dưỡng cho vườn. tiến hành thu hoạch sớm cho cây đỡ mất sức
Ảnh và video :
Chi tiết:
kiểm tra vườn đánh giá vườn đang thu hoạch tiêu tơ tiêu lớn chưa chính. có hiện tượng chết nhanh. đã triển khai thu gom và xử lý mầm bệnh nhưng chưa làm. vườn có đó tương đối nhiều triển khai sau khi thu hoạch rữa vườn và bổ sung dinh dưỡng cho vườn cây. yêu cầu 1 lần nữa xử lý những cây bị bệnh gom đốt tiêu hủy. lấy mẫu tiêu để test hướng dẫn lại cách đăng app
Ảnh và video :
Chi tiết:
kiểm tra đánh giá hiện trang vườn có dấu hiệu kiệt sức chịu sức gió tương đối lớn do nằm trên đỉnh đồi khá cao. đất nghèo dinh dưỡng có hiện tượng rụng đốt do nhiễm fusadium đang thu hoạch tiêu bói lấy mẫu tiêu để test. triển khai công việc mùa khô. rửa vườn. bổ sung dinh dưỡng cho đất
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm vườn nhân đang hình thành, quả ra nhiều đợt dự kiến đầu tháng 2 thu hoạch yêu cầu xử lý sớm cây bị bệnh , thu gom ra ngoài đốt, rãi vôi vùng bị bệnh
Ảnh và video :