Vườn hồ tiêu anh Phạm Văn Đăng

Nông trại
đức an. đak song. dak nông
3 ha
6 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
vườn chia 3 khu vực tiêu tơ. bị nhiễm tuyến trùng . lá vẫn xanh có biểu hiện thiếu trung vi lượng tiêu kinh doanh. đất tương đói dốc thiếu dinh dưỡng. đã triển khai rữa vườn có triển khai đào hố tích mùn vườn đang rửa vườn tiêu kinh doanh
Ảnh và video :
Chi tiết:
Bổ sung hình ảnh
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
lấy mẫu tiêu sạch
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
thuốc diệt khuẩn cho tiêu
Ảnh và video :
Chi tiết:
xịt thuốc bốn lá trung việt lượng
Ảnh và video :