Vườn cây hồ tiêu Phạm Văn Đạm

Nông trại
thuận hải, thuận hạnh, Đăk song, đak nông
1.2 ha
3 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
vươn cây đang bị rệp sáp .đã thu xông vườn thiếu dinh dưỡng.triển khai lấy lá xoan .cúc quỳ ngâm nước đẻ xử lý tuyến trùng cắt tỉa cành gốc cánh mặt đất 30-36cm và tiến hành rửa vườn đăng ký phân hữu cơ đẻ bổ xung dinh dưỡng cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
vươn cây đang bị rệp sáp .đã thu xông vườn thiếu dinh dưỡng.triển khai lấy lá xoan .cúc quỳ ngâm nước đẻ xử lý tuyến trùng cắt tỉa cành gốc cánh mặt đất 30-36cm và tiến hành rửa vườn đăng ký phân hữu cơ đẻ bổ xung dinh dưỡng cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hướng dẫn lấy mẫu quả test cho nông hộ
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tưới toàn diện tích vườn tiêu
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
bắt ngon xã chi và tưới xã chi
Ảnh và video :