nguyễn nhi khoa

Kỹ thuật viên
thôn đức an thuận an đăk mil đăk nông
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
vươn cây đang bị rệp sáp .đã thu xông vườn thiếu dinh dưỡng.triển khai lấy lá xoan .cúc quỳ ngâm nước đẻ xử lý tuyến trùng cắt tỉa cành gốc cánh mặt đất 30-36cm và tiến hành rửa vườn đăng ký phân hữu cơ đẻ bổ xung dinh dưỡng cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
vươn cây đang bị rệp sáp .đã thu xông vườn thiếu dinh dưỡng.triển khai lấy lá xoan .cúc quỳ ngâm nước đẻ xử lý tuyến trùng cắt tỉa cành gốc cánh mặt đất 30-36cm và tiến hành rửa vườn đăng ký phân hữu cơ đẻ bổ xung dinh dưỡng cho cây
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn chia 3 khu vực tiêu tơ. bị nhiễm tuyến trùng . lá vẫn xanh có biểu hiện thiếu trung vi lượng tiêu kinh doanh. đất tương đói dốc thiếu dinh dưỡng. đã triển khai rữa vườn có triển khai đào hố tích mùn vườn đang rửa vườn tiêu kinh doanh
Ảnh và video :
Chi tiết:
1 vùng tiêu tơ vàng lá nhiễm tuyến trùng đánh giá có khả năng đất bị nhiễm độc tiêu phát triển bình thường thiếu dinh dưỡng theo từng vùng đã xử lý rửa vườn
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn 1. phát triển ko đồng đều tiêu tơ hơi vàng tiêu kinh doanh còn quá xung đang xử lý rửa vườn vườn bị tuyến trùng và rệp sáp mới xuất hiện vườn 2. đất cấp phối. giữ nước và dinh dưỡng kém tiêu hơi vàng. đã tưới rồi cần bổ sung dinh dưỡng cho cả 2 vườn
Ảnh và video :