Nguyễn Hữu Hùng

Kỹ thuật viên
thôn đức an- thuận an- dakmin- daknong
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
thăm vườn. vườn thiếu nước. tiêu chưa chắc nhân. dự kiến 20 ngày nữa có thể lấy mẫu.
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn sinh trưởng phát triển tốt. tiêu nhiều trụ chưa chắc nhân. dự kiến 15 đến 20 ngày nữa có thể lấy mẫu quả tiêu đi test kiểm nghiệm.
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm vườn, vườn nhiều cây đã chín bói. vườn có biểu hiện thiếu nước triển khai tưới nước cho vườn tiêu
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm vườn. vườn nhiều cây đã chín bói. cấp bảng QR code chứng nhận truy xuất nguồn gốc cho nông hộ
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm vườn vườn sinh trưởng tốt, cấp bảng mã QR code cho nông hộ
Ảnh và video :