Nguyễn Duy Tuân

Kỹ thuật viên
Đức An, Thuận An, ĐakMil, ĐakNông
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Vườn đã thu hoạch xong, triển khai tưới đẫm, kỹ trên toàn diện tích, dọn về sinh, gom đốt thực bì, tiến hành rửa vườn bằng Nano Đồng theo hướng dẫn, cắt tỉa cành cách mặt đất 35cm, vệ sinh dụng cụ sau mỗi lần cắt bằng cồn công nghiệp.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn đã thu hoạch, yêu cầu vệ sinh vườn, rửa vườn bằng Nano Đồng, cắt tỉa cành cách mặt đất 35cm, và vệ sinh dụng cụ bằng cồn công nghiệp.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn đã thu hoạch, yêu cầu dọn vệ sinh vườn, rửa vườn bằng Nano Đồng trên toàn diện tích canh tác, cắt tỉa cành sát gốc cách mặt đất 35cm, vệ sinh dụng cụ sau mỗi lần cắt bằng cồn công nghiệp.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hướng dẫn lấy mẫu test, vườn đang thu hoạch những, yêu cầu đăng App đầy đủ khâu thu hoạch.
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn đang thu hoạch,hướng dẫn lấy mẫu quả test, yêu cầu đăng App đầy đủ khâu thu hái.
Ảnh và video :