Nguyễn Duy Thịnh

Kỹ thuật viên
Thuận An Đak Mil Đak Nông
Kĩ thuật kiểm tra Vườn

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Vườn đã thu hoạch, yêu cầu vệ sinh vườn, rửa vườn bằng Nano Đồng, cắt tỉa cành cách mặt đất 35cm, và vệ sinh dụng cụ bằng cồn công nghiệp.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn đã thu hoạch, yêu cầu dọn vệ sinh vườn, rửa vườn bằng Nano Đồng trên toàn diện tích canh tác, cắt tỉa cành sát gốc cách mặt đất 35cm, vệ sinh dụng cụ sau mỗi lần cắt bằng cồn công nghiệp.
Ảnh và video :
Chi tiết:
triển khai hướng dẫn lấy mẫu tiêu. test huu cơ nhà cô Hoà Đăk Gằn và ky giay test mẫu
Ảnh và video :
Chi tiết:
vườn nhà chị Yến đăk gằn, hướng dẫn lấy mẫu và ký bảng test mẫu tiêu hữu cơ
Ảnh và video :
Chi tiết:
Vườn cây phát triển bình thường, một số trụ có quả chín, cây vào nhân nhưng chưa già, cần tưới nước tăng dem cho vườn cây.
Ảnh và video :