Ngô Phi Hùng

Kỹ thuật viên
Đức An, Thuận An, Đăk Mil,Đăk Nông
Giám Đốc kĩ Thuật

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Ký hợp đồng sản xuất với nông hộ 1) Tư vấn hợp đồng 2) Tư vấn thu mua 3) kiểm tra đánh giá vườn 4) Hướng dẫn một số yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn tới
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đánh giá vườn cây, triển khai hướng dẫn công việc :1) Tưới đẫm nước cho cây hồ tiêu trên vườn ( tưới đẫm ngấm sâu từ 20-25cm) 10-12 ngày sau tưới lại lần 2 để giữ ẩm trong mùa khô 2) Lên kế hoạch thời gian rửa vườn cho nông hộ giai đoạn tới.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đánh giá vườn cây,hướng dẫn triển khai : 1) Tưới nước cho cây yêu cầu ( tưới đẫm sâu 20-25cm),10-12 ngày tưới lại lần 2 2) Lên thời gian rửa vườn
Ảnh và video :
Chi tiết:
Kiểm tra đánh giá vườn : đang thu hoạch tiêu dự kiến 7-10 ngày nữa là xong. 1) Hướng dẫn xử lý tưới nước ( tưới đẫm 20-25cm). 2) Hướng dẫn để tiêu nguội mới đóng bao. 3) Cho dự kiến thời gian rửa vườn của nông hộ.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Bổ sung hình ảnh
Ảnh và video :