HTX Thành Phát Quản Lý Vùng Trồng Cây Hồ tiêu

Người đánh giá
Thôn 10 Bom Bo, H. Bù Đăng, Bình Phước

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Hôm nay rút gọn lại còn 4 thang hái (8 người)
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tiến hành cho hai tiêu thu hoạch vườn dự định khoảng 2 tấn
Ảnh và video :
Chi tiết:
Tiến hành cho hai tiêu thu hoạch vườn dự định khoảng 2 tấn
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Lấy mẫu Tiêu cho Cty đem về kiểm định
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Lấy mẫu Tiêu cho Cty đem về kiểm định
Ảnh và video :