Bùi Thị Kiều Xuân

Chủ doanh nghiệp
sachitaynguyen01@gmail.com
Thôn Đức An, Thuận An, Đăk Mil, Đắk Nông
Giám Đốc
Công ty CP Tiêu Hữu Cơ Đắk Nông phối hợp với Sở Nông Nghiệp Tỉnh Đăk Nông chuyển đổi 50.000 hecta trồng cây Hồ Tiêu đang trồng của toàn tỉnh Đắk Nông thành Tiêu Sạch Hữu Cơ Đăk Nông, xin cấp chứng nhận Tiêu Hữu Cơ cho toàn tỉnh đồng thời xây dựng thương hiệu Tiêu Sạch Hữu Cơ Đắk Nông

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
máy tưới
Ảnh và video :
Chi tiết:
máy phát
Ảnh và video :
Chi tiết:
máy xịt
Ảnh và video :
Chi tiết:
máy tưới
Ảnh và video :
Chi tiết:
máy xịt
Ảnh và video :