Vườn hồ tiêu anh Bùi Văn Dũng

Nông trại

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Đánh giá vườn cây,hướng dẫn triển khai : 1) Tưới nước cho cây yêu cầu ( tưới đẫm sâu 20-25cm),10-12 ngày tưới lại lần 2 2) Lên thời gian rửa vườn
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
lấy mẫu tiêu sạch
Ảnh và video :
Công việc:
Chi tiết:
Tiêu già nhân thu hoạch toàn vườn
Ảnh và video :
Chi tiết:
Lấy 3kg mẫu quả Tiêu, mỗi trụ 3 chuỗi quả trên toàn số trụ của vườn trừ dãy giáp ranh.
Ảnh và video :
Chi tiết:
thăm vườn tiêu theo hướng hữu cơ nhà a dũng nâm njang vườn cây thiếu dinh dưỡng dự kiến thu hoạc tháng 2 năm 2020.triển khai tưới nước và làm hồ sơ tết mẫu tiêu hướng dẫn sử dụng áp và dán tem truy suất nguồn gốc cho vườn tiêu.
Ảnh và video :