Truy xuất nguồn gốc hạt tiêu là xu hướng giúp các doanh nghiệp bắt kịp xu thế hội nhập. Tại Việt Nam truy xuất nguồn gốc đang còn khá mới song hiện đang được triển khai nhanh chóng. Việc sử dụng tem truy xuất giúp người dùng tìm hiểu thông tin nhanh chóng và chính xác. Từ đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào hạt tiêu có gắn tem truy xuất. TRUY XUẤT HÀNG HÓA ĐANG THỰC HIỆN MỘT CÁCH ĐỐI PHÓ Hiện nay việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa đang được áp dụng trên diện rộng. Không chỉ riêng hạt tiêu mà các loại nông sản khác cũng đang được gắn mã truy xuất. Đây là động thái vừa khuyến khích vừa bắt buộc để đảm bảo tính minh bạch của thị trường. Tuy nhiên công nghệ truy xuất nguồn gốc hàng hóa không đạt được nhiều hiệu quả. Nhiều mặt hàng khi kiểm tra thì thông tin xuất xứ quá sơ sài, khó hiểu. Một số doanh nghiệp lại chưa đầu tư thỏa đáng cho việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa. TRUY XUẤT NGUỒN GỐC HẠT TIÊU LÀ XU HƯỚNG ĐỂ HỘI NHẬP Ở các nước tiên tiến việc truy xuất nguồn gốc của hàng hóa là điều bắt buộc. Trong xu thế hội nhập thì việc truy xuất nguồn gốc giúp tiêu Việt Nam có thể vươn ra thị trường thế giới. Truy xuất nguồn gốc là con đường ngắn nhất giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của hạt tiêu. Thông tin truy xuất nguồn gốc mà doanh nghiệp cung cấp rất quan trọng. Thông tin càng chi tiết, càng rõ ràng thì mức độ tin tưởng của người dùng càng cao.