Vùng trồng cây hồ tiêu của Công Ty Cổ Phần Tiêu Hữu Cơ Đắk Nông

Vùng trồng
Mã vùng : HTTN 37658

Hình ảnh :

Người đại diện :

Điện thoại liên hệ :

0985771133

Email :

ogaagri@gmail.com

Địa chỉ :

Tây Nguyên Việt Nam

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

10000 ha

Sản lượng dự kiến :

30000 Tấn

Thời gian nuôi trồng :

Tháng 10 -> tháng 2

Thông tin chung :

Công ty CP Tiêu Hữu Cơ Đắk Nông phối hợp với Sở Nông Nghiệp Tỉnh Đăk Nông chuyển đổi 50.000 hecta trồng cây Hồ Tiêu đang trồng của toàn tỉnh Đắk Nông thành Tiêu Sạch Hữu Cơ Đăk Nông, xin cấp chứng nhận Tiêu Hữu Cơ cho toàn tỉnh đồng thời xây dựng thương hiệu Tiêu Sạch Hữu Cơ Đắk Nông

Nhật ký vùng sản xuất :