Nguyễn Văn Thành

Nông trại
Thôn Bon Rbut,Quảng sơn,Đắk glong,Đắk Nông
25000 ha
9 tấn/năm

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Ký hợp đồng sản xuất với nông hộ 1) Tư vấn hợp đồng 2) Tư vấn thu mua 3) kiểm tra đánh giá vườn 4) Hướng dẫn một số yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn tới
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Công việc: